Tüm Duyurular

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 22

ATAUM 30. Yıl Armağanı

by İlke Göçmen

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 30. Yıl Armağanı “Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye – AB İlişkileri” yayınlandı! Armağan için tıklayınız.