Tüm Duyurular

Toplam 10 Kayıt

ATAUM 30. Yıl Armağanı

by İlke Göçmen

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 30. Yıl Armağanı “Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye – AB İlişkileri” yayınlandı! Armağan için tıklayınız.