Tüm Duyurular

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 27

Tebliğ Çağrısı: I. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı

by İlke Göçmen

Jean Monnet Chair “Legal Issues in Turkey – European Union Relations (609661-EPP-1-2019-1-TR-EPP JMO-CHAIR)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), 7 Mayıs 2020 tarihinde I. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı düzenleyecektir. Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans ve […]