63. Dönem Temel Eğitim Programı

DERS ADI DERS SAATİ DERS TARİHİ SAATLER
Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Kökenleri 3saat 08.10.2018 10.00-13.00
AB’nin Derinleşmesi 3 saat 10.10.2018 10.00-13.00
AB’nin Genişlemesi 3 saat 15.10.2018 10.00-13.00
AB’nin Uluslararası Hukuk Kişiliği 3 saat 17.10.207 10.00-13.00
AB’nin Siyasi Yapısı 3 saat 22.10.2018 10.00-13.00
AB’nin Temelleri 3 saat 24.10.2018 14.00-17.00
AB’nin Kurumsal Yapısı 6 saat 31.10.2018

 

10.00-13.00

14.00-17.00

AB Hukukunun Kaynakları 3 saat 5.11.2018 10.00-13.00
AB Yargı Düzeni 3 saat 7.11.2018 10.00-13.00
AB’nin Yetkisi 3 saat 12.11.2018 10.00-13.00
AB İç Pazarı 3 saat 14.11.2018 10.00-13.00
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 3 saat 19.11.2018 10.00-13.00
Avrupa Birliği Komşuluk Politikası 3 saat 21.11.2018 10.00-13.00
AB’nin İnsan Hakları Boyutu 3 saat 26.11.2018 10.00-13.00
AB’de Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı 3 saat 28.12.2018 10.00-13.00
AB Ortak Ticaret Politikası 3 saat 03.12.2018 10.00-13.00
AB’de Ekonomik ve Parasal Birlik 3 saat 05.12.2018 10.00-13.00
Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi: Ortaklık İlişkisi 3 saat 10.12.2018 10.00-13.00
Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi: Adaylık Süreci 3 saat 10.12.2018 14.00-17.00
Ekonomik Açıdan Türkiye-AB Gümrük Birliği 3 saat 12.12.2018 10.00-13.00
Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Güncelleme Çalışmaları 3 saat 17.12.2018 10.00-13.00
Katılım Müzakereleri ve Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Süreci 3 saat 19.12.2018 10.00-13.00
Avrupa Birliği Projeleri 3 saat 19.12.2018 14.00-17.00
İç Etkenler Açısından Türkiye-AB İlişkileri 3 saat 24.12.2018 10.00-13.00
Türkiye AB İlişkilerinin İlke ve Temelleri 3 saat 24.12.2018 10.00-13.00
AB’de Son Gelişmeler ve Bütünleşmenin Geleceği 3 saat 26.12.2018 14.00-17.00