64. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı
Avrupa Birliği’nin Temelleri
Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Kökenleri 3 saat 11.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nde Derinleşme 3 saat 13.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nde Genişleme ve Komşuluk Politikası 3 saat 18.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı -1- 3 saat 20.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı -2- 3 saat 25.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nde İnsan Hakları 3 saat 27.3.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nde Kamusal Alan ve Demokrasi 3 saat 1.4.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları 3 saat 3.4.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nin Temelleri ve Karar Alma Süreci 3 saat 8.4.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği’nin Politikaları
İç Pazar 3 saat 10.4.2019 10.00-13.00
Ekonomik ve Parasal Birlik 3 saat 15.4.2019 10.00-13.00
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı 3 saat 17.4.2019 10.00-13.00
Ortak Ticaret Politikası 3 saat 22.4.2019 10.00-13.00
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 3 saat 24.4.2019 10.00-13.00
Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi: Ortaklık İlişkisi 3 saat 29.4.2019 10.00-13.00
Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi: Adaylık İlişkisi ve Müzakere Süreci 3 saat 6.5.2019 10.00-13.00
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Gümrük Birliği 3 saat 8.5.2019 10.00-13.00
İç Etkenler Açısından Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri 3 saat 13.5.2019 10.00-13.00
Avrupa Birliği Projeleri 3 saat 15.5.2019 10.00-13.00
Avrupa Bütünleşmesinin ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği 3 saat 20.5.2019 10.00-13.00