I. Avrupa Bütünleşmesindeki Kurucu Antlaşmalar

 

1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 11951K/TXT]

Fransızca metin için tıklayınız (Traité instituant la Communauté Européenne du Charbonet de l’Acier)

Almanca metin için tıklayınız (Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl)

 

2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 11957A/TXT]

Fransızca metin için tıklayınız (Traité instituant la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique)

Almanca metin için tıklayınız (Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft)

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty establishing the European Atomic Energy Community)

 

3. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması (Treaty establishing the European Economic Community)

[EUR-Lex (CELEX number) 11957E/TXT]

Fransızca metin için tıklayınız (Traité instituant la Communauté Économique Européenne)

Almanca metin için tıklayınız (Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)

 

4. Avrupa Birliği Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 11992M/TXT — Official Journal: OJ C 191, 29.7.1992]

Fransızca metin için tıklayınız (Traité sur l’Union européenne)

Almanca metin için tıklayınız (Vertrag über die Europäische Union)

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty on European Union)

 

II. Kurucu Antlaşmaları Değiştiren Antlaşmalar (Başlıcaları)

 

1. Avrupa Tek Senedi

[EUR-Lex (CELEX number) 11986U/TXT — Official Journal: OJ L 169, 29.6.1987]

İngilizce metin için tıklayınız (Single European Act)

 

2. Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması)

[EUR-Lex (CELEX number) 11992M/TXT — Official Journal: OJ C 191, 29.7.1992]

Fransızca metin için tıklayınız (Traité sur l’Union européenne)

Almanca metin için tıklayınız (Vertrag über die Europäische Union)

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty on European Union)

 

3. Amsterdam Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 11997D/TXT — Official Journal: OJ C 340, 10.11.1997]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts)

 

4. Nice Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 12001C/TXT — Official Journal: OJ C 80, 10.3.2001]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts)

 

5. Lizbon Antlaşması

[EUR-Lex (CELEX number) 12007L/TXT — Official Journal: OJ C 306, 17.12.2007]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community)

 

III. Konsolide Kurucu Antlaşmalar

 

1. Lizbon Antlaşması ile Değişik Avrupa Birliği Antlaşması (Konsolide Metin)

[EUR-Lex (CELEX number) 12012M/TXT — Official Journal: OJ C 326, 26.10.2012]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty on European Union (Consolidated version 2012))

Türkçe metin için tıklayınız (AB Bakanlığı’ndan alınmıştır.)

 

2. Lizbon Antlaşması ile Değişik Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (Konsolide Metin)

[EUR-Lex (CELEX number) 12012E/TXT — Official Journal: OJ C 326, 26.10.2012]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012))

Türkçe metin için tıklayınız (AB Bakanlığı’ndan alınmıştır.)

 

3. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

[EUR-Lex (CELEX number) 12007P/TXT — Official Journal: OJ C 303, 14.12.2007]

İngilizce metin için tıklayınız (Charter of Fundamental Rights of the European Union (2007))

 

4. Lizbon Antlaşması ile Değişik Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması (Konsolide Metin)

[EUR-Lex (CELEX number) 12012A/TXT — Official Journal: OJ C 327, 26.10.2012]

İngilizce metin için tıklayınız (Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2012)

 

IV. Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri

 

1. Ankara Anlaşması

Fransızca metin için tıklayınız (Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie) [OJ 217, 29.12.1964, p. 3687–3697]

Almanca metin için tıklayınız (Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Türkei) [OJ 217, 29.12.1964, p. 3687–3697]

İngilizce metin için tıklayınız (Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey) [OJ C 113, 24.12.1973, p. 1–80]

Türkçe metin için tıklayınız (17/11/1964 tarihli ve 11858 sayılı Resmi Gazete)

 

2. Katma Protokol

İngilizce metin için tıklayınız (Additional Protocol) [OJ C 113, 24.12.1973, p. 1–80]

Türkçe metin için tıklayınız (3/8/1971 tarihli ve 13915 sayılı Resmi Gazete)

 

3. Ortaklık Konseyi Kararları

1964-2000 arası Ortaklık Konseyi Kararları (AB Bakanlığı’ndan alınmıştır.)