Cilt 12, Sayı 2, 2013

Avrupa Birliği hukukunda savunma ve güvenlik alımları

ALYANAK, Servet

C12S2Alyanak

 

Askeri müdahaleler ve Avrupa Birliği – Birleşmiş Milletler ilişkileri

ÇELİK, Ümit

C12S2Celik

 

United Nations convention on law of sea as a mixed treaty of EU: A headache for Turkey?

GÜNDÜZLER, Ulas

C12S2Gunduzler

 

Bölgesel güç olarak Avrupa Birliği ve dış politika

YILMAZ, E. Sare; UĞURLU, Yücel

C12S2YilmazveUgurlu

 

Alman uluslararası ilişkiler disiplini: yerelliği kaybetmeden küresele entegrasyon çabası

DEMİRTAS, Birgül

C12S2Demirtas

 

Cilt 12, Sayı 1, 2013

AB hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde AB’ye katılım ve Türkiye’nin müzakere çerçeve belgesinde yer alan esaslar

BAYKAL, Sanem

C12S1Baykal

 

Gümrük Birliği sürecinin Türkiye’nin siyasi reform sürecine yansımaları

ERDENİR, F.H. Burak

C12S1Erdenir

 

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde alternatif model arayışı : “Kapsamlı Ekonomik Entegrasyon Anlaşması”

ERHAN, Çağrı; GÜRBÜZ, Aysun

C12S1ErhanveGurbuz

 

Türkiye-AB ilişkisinde temel bir etken: Türk’ün Avrupalı kimliği

ERKEN, Baki

C12S1Erken

 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de kırsal kadının durumu ve Almanya’dan proje uygulama örnekleri

ESEN, Erol

C12S1Esen

 

The Contributions of The Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on The Protection of Fundamental Rights

GÖÇMEN, İlke

C12S1Gocmen