Cilt 13, Sayı 2, 2014

Avrupa Birliği ilerleme raporlarında 24. Fasıl: “güvenlik” politikalarının içerik analizi

ERDOĞAN, Ramazan

C13S2Erdogan

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşmasının hukuki yönden analizi

GÖÇMEN, İlke

C13S2Gocmen

 

Yazılı basında Türkiye’nin AB üyeliği süreci: Hürriyet gazetesi örneği

KILIÇ, Seyfi

C13S2Kilic

 

Neo-Ottomanization vs. Europeanization?: Turkey-EU relations

ÖZKURAL KÖROĞLU, Nergiz

C13S2OzkuralKoroglu

 

An overview of environmental impact assessment in Turkey: issues and recommendations

TEKAYAK, Deniz

C13S2Tekayak

 

Avrupa Birliği- Rusya karşılıklı bağımlılığında Kuzey Boyutu Çevre Ortaklığı’nın rolü

YILDIZ, Uğur Burç

C13S2Yildiz

 

Cilt 13, Sayı 1, 2014

AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Türkiye açısından bir değerlendirme

AKMAN, M. Sait

C13S1Akman

 

Avrupa’da yükselen İslamofobi ve medeniyetler çatışması tezi

AKTAŞ, Murat

C13S1Aktas

 

AB savunma ve güvenlik alımlarında ihale usulleri ve ihale uygulamaları

ALYANAK, Servet

C13S1Alyanak

 

Avrupa için ortak dış politika oluşturma sürecindeki ilk adımlar: 1973 Arap-İsrail Savaşı ve Avrupa Birliği

EMBEL, Ersin

C13S1Embel

 

Türkiye–AB arasında dış ticaretin teknolojik yapısı, rekabet gücü ve endüstri-içi ticaret: ampirik bir değerlendirme

EŞİYOK, B. Ali

C13S1Esiyok

 

Cost-benefit analysis of EU social inclusion policy implementations in Turkey

FİLİZ, Bilge

C13S1Filiz

 

Does the us approach differ towards the EU and Turkey’s membership to the EU?

KÜNTAY, Burak

C13S1Kuntay

 

Avrupa’da yükselen aşırı sağ, yeni ‘öteki’ler ve Türkiye’nin AB üyeliği

ÖNER, Selcen

C13S1Oner