Cilt 15, Sayı 2, 2016

Nitelikli İşgücünü Çekme Savaşında Avrupa Ne Kadar Başarılı?

GÜMÜŞ, Yasin Kerem

C15S2Gumus

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarının Mülkiyet Sorunu Bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Etkileri

GÜNDÜZLER, Ulaş

C15S2Gunduzler

 

Yönergeler Doğrudan Uygulanabilir mi?

KARAYİĞİT, Mustafa

C15S2Karayigit

 

Avrupa 2020 Stratejisi Doğrultusunda Ortak Tarım Politikasının Değişim Trendleri ve Yönelimleri

ARSLAN OLCAY, Ceran

C15S2ArslanOlcay

 

ABD’nin Almanya Politikası ve Yapısal Belirleyenler: Savaş Sonrası Güç Asimetrisi ve Hegemonik Düzen İnşası

ÖZEN Çınar; KOLASI, Klevis

C15S2OzenveKolasi

 

Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikalarının Avrupalılaşmasını İncelemek İçin Neden Ilımlı Bir Konstrüktüvist Yaklaşım Gereklidir?

TORUN, Zerrin

C15S2Torun

 

Kitap İncelemesi: Türkiye ve Avrupa Birliği

ÇOBAN, Filiz

C15S2Coban

 

Cilt 15, Sayı 1, 2016

The European Union’s state-building efforts in the case of Bosnia and Herzegovina

AĞIR, Bülent Sarper; GÜRSOY, Barış

C15S1AgirveGursoy

 

AB’ye katılımı hazırlayan ortaklık anlaşmalarının tarihi ve siyasi süreç kapsamında şekillenmesi ve AB üyeliği üzerindeki etkisi

BEGAJ, Jonida

C15S1Begaj

 

Avrupa Birliği yapısal fonlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli

ÇELİK, Necmettin; ALTAY, N. Oğuzhan

C15S1CelikveAltay

 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesinin yöntemi ve usulü: Avrupa Birliği açısından bir bakış

GÖÇMEN, İlke

C15S1Gocmen

 

Alman Hukukunda mahalli idareler arasında işbirliği

MURATOĞLU, Tahir

C15S1Muratoglu

 

1. Dünya Savaşı’nda Fransa’da liderlik mücadelesi: III. Cumhuriyet’ten Vichy Fransa’sına Fransız siyasetinde yapısal salınım

ÖZEN, Çınar; AKDEVELİOĞLU, Atay

C15S1OzenveAkdevelioglu

 

Community policing in England, Wales, and European Union: Past, present and future

PALA, Erkan; BALCIOĞLU, Ercan

C15S1PalaveBalcioglu