3. Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi
Türkiye-AB Mali İşbirliği 3 saat 2.4.2019 10.00-13.00
AB Programları 3 saat 4.4.2019 10.00-13.00
Erasmus+ Programı 3 saat 9.4.2019 10.00-13.00
Sivil Toplum Diyaloğu ve AB’nin Sivil Topluma Yönelik Hibe Programları 3 saat 11.4.2019 10.00-13.00
Proje Döngüsü Yönetimi 3 saat 16.4.2019 10.00-13.00
Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 saat 18.4.2019 10.00-13.00
Uygulamalı Çalışma 3 saat 25.4.2019 10.00-13.00
Uygulamalı Çalışma 3 saat 30.4.2019 10.00-13.00
Proje Bütçesi 3 saat 2.5.2019 10.00-13.00