Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

 

Adres:

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi

Cemal Gürsel Caddesi, 06590, Cebeci, Ankara, TÜRKİYE

Tel: 0 (312) 362 07 62

Faks: 0 (312) 320 50 61

Web Adresi: www.ataum.ankara.edu.tr

E-posta: ataum@education.ankara.edu.tr

 

Dâhili Telefon Numaraları:

Müdür Vekili

Doç. Dr. İlke Göçmen – 0(312) 320 49 36

Sekreterya

Beyhan Solak – 0(312) 362 07 62/2600

Öğrenci İşleri

Vedat Solmaz – 0(312) 362 07 62/2614

Akademik Kadro

Dr. Feza Sencer Çörtoğlu – 0(312) 362 07 62/2638

Dr. Ceran Arslan Olcay – 0(312) 362 07 62/2606

Pırıl Ocak – 0(312) 362 07 62/2619

Kütüphane

Serap Hatipoğlu – 0(312) 362 07 62/2603

Genel Evrak

Mehmet Çoban – 0(312) 362 07 62/2609

Teknik İşler

Mustafa Kılıç – 0(312) 362 07 62/2611

İdari ve Mali İşler

Harun Erbaş – 0(312) 362 07 62/2626