Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

 

Adres:

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi

Cemal Gürsel Caddesi, 06590, Cebeci, Ankara, TÜRKİYE

Tel: 0 (312) 362 07 62

Faks: 0 (312) 320 50 61

Web Adresi: www.ataum.ankara.edu.tr

E-posta: ataum@education.ankara.edu.tr

 

Dâhili Telefon Numaraları:

Müdür/Director

Prof. Dr. Sanem Baykal                                          0(312) 320 49 36

Müdür Yardımcısı/Vice-Director

Doç. Dr. Erdem Denk                                            0(312) 320 49 36

Özel Kalem/ Private Secretary

Hülya Doğan                                                             0(312) 362 07 62/2600

0(312) 320 49 36

Şube Müdürü/Department Manager

Tülay Elgin                                                                0(312) 362 07 62/2616

Öğrenci İşleri/Student Affairs

Vedat Solmaz                                                            0(312) 362 07 62/2614

Akademik Kadro/Academic Staff

Uzman Deniz Senemoğlu                                          0(312) 362 07 62/2620

Uzman Dr. Ceran Arslan Olcay                                0(312) 362 07 62/2606

Araş. Gör. Özlem Genç                                             0(312) 362 07 62/2617

Uzman Pırıl Akın Ocak                                             0(312) 362 07 62/2619

Uzman Dr. Feza Sencer Çörtoğlu                             0(312) 362 07 62/2638

Kütüphane/Library

Gülşah Kuzucuoğlu                                                   0(312) 362 07 62/2604

Dokümantasyon/Documantation

Beyhan Solak                                                            0(312) 362 07 62/2603

Genel Evrak/Communication

Mehmet Çoban                                                          0(312) 362 07 62/2609

Teknik İşler/Technical Affairs

Mustafa Kılıç                                                            0(312) 362 07 62/2611

Bilgi İşlem/Information Technologies

Turan Bacı                                                                 0(312) 362 07 62/2626

Mali İşler/Financial Affairs

Adem Ulusoy                                                            0(312) 362 07 62/2626