Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 1987 yılından beri yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarının yeni dönemi (63. Dönem-Bahar Dönemi) 8 Ekim 2018’de başlayacaktır.

3 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili genel bilgi verilmesini amaçlayan AB Temel Eğitim Sertifika Programının 8 Ekim 2018 – 26 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir.

AB Temel Eğitim Sertifika Programı

AB Temel Eğitim Programının yanı sıra 1 ay süreli Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi programının da 6 Kasım 2018 – 4 Aralık 2018 tarihleri içinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Tüm kurslar yeterli başvuru olması halinde açılacaktır.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi

 

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLER 

Genel Kurallar:

Devam Durumu:

Kursa devam mecburidir. AB Temel Eğitim Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati, AB Uzmanlık Programlarında 6 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir. Bütün bunlara rağmen, mazeretli de olsa devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmazlar ve sertifika haklarını kaybederler.

 

Dönem Sonu Sınavı:

Kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde) bir sınav yapılacaktır. (Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi kursu için bitirme sınavı uygulanmamaktadır.)

 

Başarı Belgesi:

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

 

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve/veya geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybederler ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

 

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

 

Ücret Ödemeleri: 

AB Temel Eğitim Ücretleri Merkezin Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şube Bakanlıklar/ANKARA şubesi nezdindeki Şube Kod: 2533 ve IBAN: TR030001002533070641005007 No’lu hesabına “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

 

Eğitim Yeri: Tüm kurslarımız Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci Yerleşkesi adresinde yapılacaktır.

İrtibat Telefonları: Santral 362 07 62 – 362 07 80 / dahili 2614 / 2615

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu: 63. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı  

Başlama-Bitiş Tarihi: 08.10.2018-26.12.2018

Amacı: Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin genel bilgi verilmesini amaçlayan 3 aylık bir sertifika programıdır.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

 

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir. 

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1500.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 28 EYLÜL 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 28.09.2018-05.10.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu: Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı 

Başlama-Bitiş Tarihi: 06.11.2018-04.12.2018

 

Amacı: AB projeleri, programları ve proje hazırlama ve proje döngüsü konusunda bilgi verilmektedir.

 

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.


Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir. 

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 28 Ekim 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 28.10.2018-06.11.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.