Kurslarla İlgili Genel Kurallar:

Devam Durumu:

Kurslara devam mecburidir. Mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir. Bütün bunlara rağmen, mazeretli de olsa devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmazlar ve sertifika haklarını kaybederler.

Dönem Sonu Sınavı:

Kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde) bir sınav yapılacaktır.

Başarı Belgesi:

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybederler ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

Ücret Ödemeleri: 

Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi Ücretleri Merkezin Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şube Bakanlıklar/ANKARA şubesi nezdindeki Şube Kod: 2532 ve IBAN: TR760001002532070641005004 No’lu hesabına “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

Eğitim Yeri:

Tüm kurslarımız Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci kampusu adresinde yapılacaktır.

İrtibat Telefonları:

Santral 362 07 62 – 362 07 80 / dahili 2614 / 2615

 

1. Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler

Konusu: 60. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

Başlama-Bitiş Tarihi:13.03.2017-21.06.2017

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler: Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler: 10.00-13.00 veya 14.00-17.00 saatleri arasındadır.

Ücret: Kişi başına 1350.- TL’dir.

Son Müracaat: 3 MART 2017

Kesin kayıt: ATAUM Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek 3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Uzmanlık Programları Hakkında Bilgiler

Konular :             

1. Avrupa Birliği Uzmanlık Programı

2. Uluslararası İlişkiler Programı

3. AB Sosyal Politika Programı

4. AB Sürecinde Türk Kamu Yönetimi Programı

5. AB Sürecinde Yerel Yönetimler Programı

Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim yapılması düşünülmektedir. Ancak, yeterli sayıda başvuru olmayan kurslar açılmayacaktır.

Başlama-Bitiş tarihi         : 14.03.2016-22.06.2017

Günler ve Saatler             : Haftada iki (2) yarım gündür.

Programlarda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

2.1. Avrupa Birliği Uzmanlık Programı

Avrupa Birliği Uzmanlık Programına devam edebilmek için aşağıdaki koşullardan herhangi birinin sağlanması gerekmektedir.

1) Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu Sertifikasına sahip olmak,

2) Avrupa Birliği ve/veya Uluslararası İlişkiler ile ilgili en az 4 (dört) yıllık bir lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmak, (Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir)

3) Kurumların Avrupa Birliği ve/veya Dış İlişkiler ile ilgili birimlerinde çalışıyor (kurum yazısı) ve en az 4 (dört) yıllık bir lisans veya lisansüstü diplomasına sahip olanlar,

4) Kadrosu Avrupa Birliği Uzmanı olanlar,

5) 1.,2.,3. ve 4. maddelerde belirtilen koşulları sağlamayan adayların ATAUM Müdürlüğü tarafından yapılacak Uzmanlık Kursu Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

AB Uzmanlık Kursu yeterlik sınavı tarihi ve yeri: Yukarıda sözü edilen sınav, ATAUM Merkezinde (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası, Cebeci Kampüsü, ANKARA) 06 MART 2017 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

Ücreti: Kişi başına ödenecek ücret 1350.- TL’dir.

Başlama-Bitiş tarihi: 14.03.2017-22.06.2017

Günler: Salı ve Perşembe günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel  vb.  etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler: 10.00-13.00 veya 14.00-17.00 saatleri arasındadır.

Son Müracaat: 3 MART 2017

Kesin kayıt: ATAUM Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.2. Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Programı

Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Programına aday olarak bildirilecek kursiyerlerin dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları dışında herhangi bir koşul aranmamaktadır.

Başlama Bitiş Tarihi: 13.03.2017-26.04.2017

Günler: Pazartesi ve Çarşamba günleri tam gündür.

Programda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel  vb.  etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler: 09.30-17.00 saatleri arasındadır.

Ücret: Kişi başına 1350.- TL’dir.

Son Müracaat: 3 MART 2017

 Kesin kayıt: ATAUM Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.3. AB Sosyal Politika Programı

Bu programda temel amaç Avrupa Birliği sosyal politikasının bir eğitim programı çerçevesinde kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve bu alanda dinamik bir tartışma platformu yaratılmasıdır.

AB Sosyal Politika Programına aday olarak bildirilecek kursiyerlerin dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları dışında herhangi bir koşul aranmamaktadır.

Ücreti: Kişi başına ödenecek ücret 900 TL’dir.

Günler: Salı ve Perşembe günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel  vb.  etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Başlama-Bitiş tarihi: 13.03.2017-13.04.2017 (40 saat)

Son Müracaat: 3 MART 2017

Kesin kayıt: ATAUM AB Sosyal Politika Programı kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.4. AB Sürecinde Türk Kamu Yönetimi Programı

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci çerçevesinde kamu yapılanmasının rolü ve değişimine ilişkin temel konuların ele alınacağı sertifika kursunun programı aşağıda yer almaktadır.

Aday olarak bildirilecek kursiyerlerin Lisans mezunu olmaları dışında herhangi bir koşul aranmamaktadır.

Başlama Bitiş Tarihi: 13.03.2017-07.06.2017

Günler: Yarım gün olup günler daha sonra duyurulacaktır.

Programda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Ücret: Kişi başına 1000.- TL’dir. (48 saat)

Son Müracaat: 3 MART 2017

Kesin kayıt: ATAUM AB Sürecinde Türk Kamu Yönetimi Programına kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek 3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.5. AB Sürecinde Yerel Yönetimler Programı

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci çerçevesinde yerel yönetimlerin rolü ve değişimine ilişkin temel konuların ele alınacağı sertifika kursunun programı ekte yer almaktadır.

Aday olarak bildirilecek kursiyerlerin Lisans mezunu olmaları dışında herhangi bir koşul aranmamaktadır.

Başlama Bitiş Tarihi: 13.03.2017-24.03.2017

Günler: Yarım gün olup günler daha sonra duyurulacaktır.

Programda değişiklikler olabilir, bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Ücret: Kişi başına 475.- TL’dir. (18 saat)

Son Müracaat: 3 MART 2017

Kesin kayıt: ATAUM AB Sürecinde yerel Yönetimler kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek 3.1 başvuru formunu doldurup 06.03.2017-10.03.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.