Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 1987 yılından beri yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarının yeni dönemi (62. Dönem-Bahar Dönemi) 2 Nisan 2018’de başlayacaktır.

3 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili genel bilgi verilmesini amaçlayan AB Temel Eğitim Sertifika Programının 2 Nisan 2018-11 HAZİRAN 2018 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir.

AB Temel Eğitim Sertifika Programı

AB Temel Eğitim Programının yanı sıra Nisan veya Mayıs aylarında başlaması öngörülen ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin güncel ve spesifik konularına ilişkin 30 saatlik aşağıdaki başlıklarda AB uzmanlık programlarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Tüm kurslar yeterli başvuru olması halinde açılacaktır.

AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Türkiye (3 Nisan 2018-8 Mayıs 2018)

AB Sosyal Politika (2 Nisan 2018-30 Nisan 2018)

AB ve İklim Değişikliği (3 Nisan 2018-8 Mayıs 2018)

AB’nin Dış ve Güvenlik Politikası ve Türkiye (2 Nisan 2018-7 Mayıs 2018)

AB’nin Göç Politikaları ve Türkiye (2 Mayıs 2018-11 Haziran 2018)

Türkiye-AB Gümrük Birliği (2 Mayıs 2018-11 Haziran 2018)

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi (3 Mayıs 2018-31 Mayıs 2018)

 

 

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLER 

Genel Kurallar:

Devam Durumu:

Kursa devam mecburidir. AB Temel Eğitim Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati, AB Uzmanlık Programlarında 6 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir. Bütün bunlara rağmen, mazeretli de olsa devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmazlar ve sertifika haklarını kaybederler.

Dönem Sonu Sınavı:

Kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde) bir sınav yapılacaktır.

Başarı Belgesi:

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybederler ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

Ücret Ödemeleri: 

Ücretler IBAN: TR030001002533070641005007 No’lu hesaba “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

Eğitim Yeri: Tüm kurslarımız Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci kampusu adresinde yapılacaktır.

İrtibat Telefonları: Santral 362 07 62 – 362 07 80 / dahili 2614 / 2615

 

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : 62. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 02.04.2018-11.06.2018

Amacı: Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin genel bilgi verilmesini amaçlayan 3 aylık bir sertifika programıdır.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1500.- TL’dir.

Son Müracaat: 23 MART 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 02.03.2018-12.03.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AB Sosyal Politika Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : AB Sosyal Politika Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 02.04.2018-30.04.2018

Amacı: Avrupa Birliği Sosyal Politikasının içeriği, amacı ve gelişimi ile Türkiye-AB ilişkilerinde sosyal politika konusunun yeri ve önemi ile ilişkilere etkisi hakkında bilgi vermektir.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 23 MART 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 23.03.2018-02.04.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AB ve İklim Değişikliği Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : AB ve İklim Değişikliği Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 03.04.2018-08.05.2018

Amacı: Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği alanına yaklaşımı, bu alanda politika oluşturması ve söz konusu politika ve mevzuatının gelişimi ile Türkiye-AB ilişkilerinde iklim değişikliği ile mücadele konusunun yeri ve önemi ile ilişkilere etkisi hakkında bilgi vermektir.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 23 MART 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 23.03.2018-03.04.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Türkiye Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Türkiye Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 03.04.2018-08.05.2018

Amacı: Avrupa Birliği’nin halihazırda üçüncü ülkelerle kurduğu ekonomik temelli ilişkilerin modellerini ve gelişimini ele alan, söz konusu modellerin ve içeriklerinin nasıl gelişebileceğine ve Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin bu kapsamda nereye oturduğuna ve nasıl dönüşebileceğine yönelik bilgi vermektir.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 23 MART 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 23.03.2018-03.04.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AB’nin Dış ve Güvenlik Politikası ve Türkiye Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : AB’nin Dış ve Güvenlik Politikası ve Türkiye Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 02.04.2018-07.05.2018

Amacı: Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik politikasının meydana gelişine ve mevcut durumuna olduğu kadar günümüzde meydana gelen yeni gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkisine etkilerine yönelik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 23 MART 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 23.03.2018-02.04.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

AB’nin Göç Politikaları ve Türkiye Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : AB’nin Göç Politikaları ve Türkiye Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 02.05.2018-11.06.2018

Amacı: Avrupa Birliği’nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içindeki temel konulardan biri olan göç alanındaki politikaları ve mevzuatı ile Türkiye-AB ilişkilerinde göç konusunun yeri ve işlevini farklı yönleri ile ele almaktır.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 20 NİSAN 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 20.04.2018-02.05.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Türkiye-AB Gümrük Birliği Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : Türkiye-AB Gümrük Birliği Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 02.05.2018-11.06.2018

Amacı: Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliğini, hukuki, ekonomik ve siyasi açılardan ele alarak güncellenme ihtiyacının nedenleri ile güncellenme çalışmalarının kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi vermeye yöneliktir.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 20 NİSAN 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 20.04.2018-02.05.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi  Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 03.05.2018-31.05.2018

Amacı: AB-Türkiye mali işbirliği kapsamında AB projeleri, programları ve proje hazırlama ve proje döngüsü konusunda bilgi verilmektedir.

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

Son Müracaat: 20 NİSAN 2018

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 20.04.2018-03.05.2018 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.