Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 1987 yılından beri yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarının yeni dönemi başlayacaktır.

Yaklaşık 2,5 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili genel bilgi verilmesini amaçlayan Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının 9 Mart 2020 – 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir.

AB Temel Eğitim Sertifika Programı

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının yanı sıra 1 ay süreli Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programının da 4 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020, 14 Nisan 2020 – 16 Mayıs 2020, 15 Eylül 2020 – 13 Ekim 2020 ve 1 Aralık 2020 – 29 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi

 

ATAUM Kursiyer Başvuru Formu için:

ATAUM Kursiyer Basvuru Formu 66 Donem

 

ATAUM Kursları Aday Bildirim Formu için:

ATAUM Kurslari Aday Bildirim Formu 66 Donem

 

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLER 

Genel Kurallar:

           

Devam Durumu:

Kursa devam mecburidir.

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 6 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir.

 

Dönem Sonu Sınavı:

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programında kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde) bir sınav yapılacaktır.

Mazeretli de olsa, devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmaz ve/veya sertifika haklarını kaybeder.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programında herhangi bir bitirme sınavı uygulanmamaktadır.

 

Başarı Belgesi:

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programında eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programında eğitimi tamamlayan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

 

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve/veya geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybeder ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

 

Ücret Ödemeleri: 

Program ücretleri Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Ziraat Bankası Beşevler Şubesi / ANKARA nezdindeki Şube Kod: 799, Hesap No: 7064100-5010 ve IBAN: TR 1800 0100 0799 0706 4100 5010 hesabına “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

 

Eğitim Yeri:

Tüm kurslarımız Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi binasında yapılacaktır.

 

İrtibat Telefonları:

Santral 362 07 62 – 362 07 80 (2614 / 2615)

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler:

 

Konusu           : 66. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

 

Başlama-Bitiş Tarihi: 9 Mart 2020 – 20 Mayıs 2020

 

Amacı: Avrupa Birliği ve Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin genel bilgi verilmesini amaçlayan yaklaşık 2,5 aylık bir sertifika programıdır.

 

Programa başvuru yapacaklar, asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmalıdır.

 

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir.

Ayrıca, kursiyerlerimiz, program dönemi içerisinde ATAUM tarafından gerçekleştirilen birtakım Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yönden, bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1500.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 4 Mart 2020

Kesin kayıt: Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve başvuru formunu doldurup 4 Mart 2020 tarihine kadar ATAUM Kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı Hakkında Bilgiler:

 

Konusu           : 5., 6., 7. ve 8. Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı

 

Başlama-Bitiş Tarihi:

4 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020

14 Nisan 2020 – 16 Mayıs 2020

15 Eylül 2020 – 13 Ekim 2020

1 Aralık 2020 – 29 Aralık 2020

 

Amacı: Avrupa Birliği projeleri, programları ve proje hazırlama ve proje döngüsü konusunda bilgi verilmesini amaçlayan 1 aylık bir sertifika programıdır.

 

Programa başvuru yapacaklar, asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmalıdır.

 

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir.

Ayrıca, kursiyerlerimiz, program dönemi içerisinde ATAUM tarafından gerçekleştirilen birtakım Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yönden, bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

 

Son Müracaat:Her bir programın başlayacağı tarihten 4 gün öncesine kadar

Kesin kayıt: Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programına kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve başvuru formunu doldurup her bir programın başlayacağı tarihten 4 gün öncesine kadar ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.