Program Hakkında Bilgiler 

 

Genel Kurallar:

           

Devam Durumu:

Kursa devam mecburidir. Mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir. Bütün bunlara rağmen, mazeretli de olsa devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmazlar ve sertifika haklarını kaybederler.

 

Dönem Sonu Sınavı:

Kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde) bir sınav yapılacaktır.

 

Başarı Belgesi:

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

 

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybederler ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

 

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

Ücret Ödemeleri: 

AB Temel Eğitim Ücretleri Merkezin Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şube Bakanlıklar/ANKARA şubesi nezdindeki Şube Kod: 2532 ve IBAN: TR760001002532070641005004 No’lu hesabına “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

 

Eğitim Yeri: Tüm kurslarımız Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci kampusu adresinde yapılacaktır.

İrtibat Telefonları: Santral 362 07 62 – 362 07 80 / dahili 2614 / 2615

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler:

 

Konusu           : 61. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

 

Başlama-Bitiş Tarihi: 09.10.2017-27.12.2017

 

Aday olarak bildirilecek elemanların asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

 

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür. Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir. Ayrıca Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmak zorunludur. Bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

  

Saatler            : 10.00-13.00 veya 14.00-17.00 saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1350.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 29 EYLÜL 2017

Kesin kayıt: ATAUM AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 02.10.2017-05.10.2017 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

61. Temel Egitim Programi.