Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 1987 yılından beri yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarının yeni dönemi (64. Dönem-Bahar Dönemi) 11 Mart 2019 tarihinde başlayacaktır.

Yaklaşık 2,5 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili genel bilgi verilmesini amaçlayan Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının 11 Mart 2019 – 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir.

AB Temel Eğitim Sertifika Programı

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının yanı sıra yaklaşık 2 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili özel bilgi verilmesini amaçlayan Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programının da 12 Mart 2019 – 7 Mayıs 2019 tarihleri içinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının yanı sıra 1 ay süreli Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programının da 2 Nisan 2019 – 2 Mayıs 2019 tarihleri içinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi

 

ATAUM Kursiyer Başvuru Formu için:

ATAUM Kursiyer Basvuru Formu

 

ATAUM Kursları Aday Bildirim Formu için:

ATAUM Kurslari Aday Bildirim Formu

 

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLER 

Genel Kurallar:

Devam Durumu:

Kursa devam mecburidir.

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 12 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir.

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı ile Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programında mazereti olmadan (hastalık, görev vs.) devamsızlığı 6 saati aşan kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilecek ve kuruluşuna yazı ile bildirilecektir.

Ayrıca, mazeretli de olsa, devamsızlığı kurs süresinin üçte birini aşanlar sınavlara alınmaz ve/veya sertifika haklarını kaybeder.

 

Dönem Sonu Sınavı:

Kursiyerlerin dönem içerisindeki çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için dönem sonunda (derslerin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde) bir sınav yapılacaktır.

(Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi kursu için bitirme sınavı uygulanmamaktadır.)

 

Başarı Belgesi:

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer sertifika verilecek ve sonuç kuruluşuna bir yazı ile bildirilecektir.

 

Başarısızlık Hali:

Dönem sonu sınavında başarısız bulunanlar ve/veya geçerli nedeni olmadan devamsızlık gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybeder ve durumları kuruluşlarına bildirilir.

Kurslarımıza katılacak olan kuruluşunuz elemanlarının başarı durumları ATAUM tarafından ayrıca bildirilecektir.

 

Ücret Ödemeleri: 

Program ücretleri Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Ziraat Bankası Beşevler Şubesi nezdindeki Şube Kod: 799, Hesap No: 7064100-5010 ve IBAN: TR 1800 0100 0799 0706 4100 5010 No’lu hesabına “ATAUM Kurs Ücreti” adı altında yatırılacaktır. Kurs faturası ATAUM tarafından kuruluşlara gönderilecektir. 

 

Eğitim Yeri:

Tüm kurslarımız Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi binasında yapılacaktır.

 

İrtibat Telefonları:

Santral 362 07 62 – 362 07 80 (2614 / 2615)

 

Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : 64. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 11.3.2019 – 20.5.2019

Amacı: Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin genel bilgi verilmesini amaçlayan yaklaşık 2,5 aylık bir sertifika programıdır.

 

Programa başvuru yapacaklar, asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmalıdır.

 

Günler:

Pazartesi ve Çarşamba günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir.

Ayrıca, kursiyerlerimiz, program dönemi içerisinde ATAUM tarafından gerçekleştirilen birtakım Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yönden, bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1500.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 1 Mart 2019

 

Kesin kayıt: AB Temel Eğitim Kursuna kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 2 Mart 2019 – 8 Mart 2019 tarihleri arasında ATAUM Kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Avrupa Birliği Uzmanlık Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : 30. Dönem Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı

Başlama-Bitiş Tarihi: 12.3.2019 – 7.5.2019

Amacı: Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin özel bilgi verilmesini amaçlayan yaklaşık 2 aylık bir sertifika programıdır.

 

Programa başvuru yapacaklar, asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmalıdır. Programa başvuru yapacaklar, ayrıca aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamalıdır.

 

(1) Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak,

 

(2) Avrupa Birliği ile ilgili en az 4 (dört) yıllık bir lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir),

 

(3) Kurumların Avrupa Birliği ve/veya Dış İlişkiler ile ilgili birimlerinde çalışıyor (kurum yazısı) olmak ve en az 4 (dört) yıllık bir lisans veya lisansüstü diplomasına sahip olmak,

 

(4) Kadrosu Avrupa Birliği Uzmanı olmak,

 

(5) 1.,2.,3. ve 4. maddelerde belirtilen koşulları sağlamayan adayların ATAUM tarafından yapılacak Uzmanlık Kursu Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı giriş sınavı tarihi ve yeri:

Yukarıda sözü edilen sınav, ATAUM’da (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası, Cebeci Kampüsü, Ankara) 6 Mart 2019 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

 

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir.

Ayrıca, kursiyerlerimiz, program dönemi içerisinde ATAUM tarafından gerçekleştirilen birtakım Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yönden, bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

Başlama-Bitiş Tarihi: 12.3.2019-7.5.2019

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1250.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 1 Mart 2019

 

Kesin kayıt: Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programına kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 2 Mart 2019 – 8 Mart 2019 tarihleri arasında ATAUM Kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı Hakkında Bilgiler:

Konusu           : 3. Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programı

 Başlama-Bitiş Tarihi: 2.4.2019 – 2.5.2019

Amacı: AB projeleri, programları ve proje hazırlama ve proje döngüsü konusunda bilgi verilmesini amaçlayan 1 aylık bir sertifika programıdır.

 

Programa başvuru yapacaklar, asgari dört yıllık Lisans diploması sahibi olmalıdır.

 

Günler:

Salı ve Perşembe günleri yarım gündür.

Programda değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler gününden önce bir yazıyla kuruluşlara bildirilir.

Ayrıca, kursiyerlerimiz, program dönemi içerisinde ATAUM tarafından gerçekleştirilen birtakım Konferans, Panel vb. etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yönden, bu etkinlikler için de ayrıca resmi yazı verilir.

 

Saatler            : 10.00-13.00 (veya 14.00-17.00) saatleri arasındadır.

 

Ücret               : Kişi başına 1000.- TL’dir.

 

Son Müracaat: 25 Mart 2019

 

Kesin kayıt: Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programına kabul edilen kursiyerlerin Lisans diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve Ek.3.1’deki başvuru formunu doldurup 25 Mart 2019 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasında ATAUM kurslar Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.