Roma Antlaşması’nın 60. Yılında Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği

60 Years after the Treaty of Rome: Reflections on the State of the European Union and Its Future Prospects

 

PROGRAM

Düzenleyenler: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

 

14.30 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü

Büyükelçi Luigi Mattiolo, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi

Elçi Müsteşar Gbariel Munuera Vinals, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı

 

 

15.00-16.40 Oturum

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Sanem BAYKAL , ATAUM Müdürü

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Stefano PILOTTO (Trieste Üniversitesi)

Prof. Dr. Aykut ÇELEBİ (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgehan ŞENYUVA (ODTÜ)

Doç. Dr. Erdem DENK (Ankara Üniversitesi)

 

16.40 – 17.30 İkram ve sergi açılışı

Birbirine Hiç Olmadığı Kadar Yakın Bir Birlik: Roma Antlaşmasının Mirası Yarının Avrupası


PROGRAMME

Co-organisers: European Union Research Centre of Ankara University, Embassy of Italy to Turkey and EU Delegation to Turkey

 

14.30 Opening Remarks

Prof. Dr. Erkan İbiş,Representative of Ankara University

Ambassador Luigi Mattiolo Representative of Italian Embassy

Gabriel Munuera Vinals,Deputy Head of  of EU Delegation to Turkey

 

15.00-16.40

Moderator: Prof. Dr. Sanem Baykal (Director of Ankara University-ATAUM)

Speakers

Prof. Dr. Stefano Pilotto (University of Trieste)

Prof. Dr. Aykut Çelebi (Ankara University)

Assoc. Prof. Dr. Özgehan Şenyuva (METU)

Assoc. Prof. Dr. Erdem Denk (Ankara University)

 

16.40 – 17.30 Cocktail Reception and Exhibition

Ever Closer Union: The Legacy of the Treaties of Rome for Tomorrow’s Europe

 

Yer: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu- Cebeci Kampusu-Ankara

 

Afiş için tıklayınız.