AB Eğitim Programları “SOKRATES”AB Eğitim Programları “SOKRATES”

Ömrüye AYGÜN

 

Uluslararası Sağlık ve Türkiye

Derman İlyas BOZTOK

 

3 Kasım 2002 Seçim Kampanyası Döneminde Siyasal Partilerin AB İle İlgili Görüşleri

Esra UZEL

 

Katılım Öncesi Mali Yardımlar ve Proje Hazırlama Yöntemi

Tuğba ÇELİK

Katılım Öncesi Mali Yardımlar ve Proje Hazırlama Yöntemi

 

Çalışma Hakkı Bağlamında

Tevfik BAYHAN

 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assistance-IPA) Kapsamında Sağlanan Avrupa Birliği Fonlarının Denetimi

Onur AYTAR

 

Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler, KOBİ’lerin Desteklenmesi, Türkiye’deki Gelişmeler

Mustafa Sertaç SAÇLI

 

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Hasta Güvenliği Kültürü

Şükran YALÇIN

 

2007-2013 IPA Süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

Mustafa ÇEKİÇ

 

Fransa ve Yunanistan’da Azınlıklar, Türkiye’nin Azınlıklara Bakışı, Uluslararası Örgütler ve Avrupa Birliği Bağlamında İncelenmesi

Ahmet SOYKAN