2017

22 Mart 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Roma Antlaşması’nın 60. Yılında Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği” konferansı ATAUM’da gerçekleştirilmiştir.

Konferansta AB’nin bütünleşmesi ve bütünleşme sürecinde Türkiye’nin yeri konularının genel bir değerlendirilmesi yapılmış, sonrasında bütünleşmenin geleceği ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine etkisinin nasıl olacağı değerlendirilmiştir.

2016

 1. 16 Mayıs 2016 tarihinde ATAUM’da Karadağ AB Başmüzakerecisi tarafından “AB Yolunda Karadağ” başlıklı konferans verilmiştir.
 2. 24 Kasım 2016 tarihinde ATAUM’da, Ulusal Ajans ve Üniversitemiz Erasmus ofisinin de katılımlarıyla üniversite eğitim sisteminin geliştirilmesi açısından Türk ve Alman ERASMUS öğrencileri deneyimlerini paylaşmalarına yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

2015

 1. 06-07 Ocak 2015 tarihlerinde ATAUM ve Uçan Süpürge Araştırma ve İletişim Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü Gölge Meclis Projesi kapsamında “Avrupa’dan Örneklerle Kadınların Yerel Yönetimlere Katılımı” konulu uluslararası konferans düzenlenmiştir.
 2. 11 Mart 2015 tarihinde ATAUM’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Türkiye’nin AB müzakere sürecinde AB ülkelerinde yaşayan gençlerimizin beklentileri, sorunları, çözüm önerileri: Almanya Örneği” projesi kapsamında “Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Gençlerin Sosyal Katılımı : Çözüm Önerileri” konulu uluslararası konferans düzenlenmiştir.
 3. 14 Nisan 2015 tarihinde ATAUM ve T.C. Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyalist Grup Başkanı Andreas
  Gross’un konuşmacı olarak katıldığı “Democracy Needs More Europe, Europe Needs More Democracy” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
 4. 8 Mayıs 2015 tarihinde ATAUM, Ulusal Ajans ve AB Delegasyonu işbirliğinde Avrupa Günü kapsamında “AB Erasmus ve Gençlik Hareketliliği Günü” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
 5. 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Erasmus Staff Mobility kapsamında Verona Üniversitesi’nden Prof. Enrico Milano tarafından “Intervention by invitation and humanitarian intervention: some lessons from Syria, Iraq and Ukraine” ve “Kosovo’s independence and the 2013 EU-facilitated normalization of relations between Serbia and Kosovo” konulu uluslararası bir seminer düzenlenmiştir.
 6. 25 Mayıs 2015 tarihinde Letonya Büyükelçiliğiyle işbirliği içinde “AB Doğu Ortaklığı Zirvesi Sonuçları ve Türkiye- Bölge İçin Sonuçlar” konulu uluslararası bir toplantı düzenlenmiştir.
 7. 30 Kasım 2015 tarihinde ATAUM ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından “Jean Monnet Burs Programı Tanıtım Toplantısı” düzenlemiştir.
 8. 4 Aralık 2015 tarihinde ATAUM ve Konrad Adenauer Stiftung Derneği işbirliğinde “Revision of Turkey-EU Customs Union Within Context of the Diversified Models of EU’s External Relations” “AB’nin Farklı Dış Ekonomik İlişki Modelleri Bağlamında Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi” konulu bir uluslararası konferans düzenlenmiştir.

2014

 1. 25 Eylül 2014 tarihinde Polonya Lower Silesia Üniversitesi Güvenlik Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Jerzy Deren tarafından ATAUM ‘da “Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” konulu bir seminer gerçekleştirilmiştir.
 2. 16 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Konrad Adenauer Stiftung olarak Mersin’de “Türkiye’nin AB Katılım Sürecinde 22. Fasıl” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.
 3. 10 Kasım 2014 tarihinde Letonya Büyükelçisi Atis Sjanits tarafından ATAUM’da “Avrupa Birliğinde Gelişmeler” konulu bir konferans verilmiştir.
 4. 28 Kasım 2014 tarihinde ATAUM ve Konrad Adenauer Stiftung işbirliğinde “Avrupa Birliği Komşuluk Politikası ve Ortadoğu” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

2013

 1. 24 Ocak 2013 tarihinde akademisyenlerin ve üst düzey bürokratların katılımıyla “İrlanda’nın Dönem Başkanlığı’nda Türkiye-AB İlişkileri” konulu beyin fırtınası düzenlenmiştir.
 2. 5 Nisan 2013 tarihinde Sayın Roger Hessel’in toplantı yöneticisi olduğu AB Konseyi Toplantısı Simulasyon çalışması Almanya ve Ukrayna Büyükelçiliği’nden temsilciler, akademisyenler, Bakanlık çalışanları ve özel sektör çalışanlarının katılımıyla Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.
 3. 10 Mayıs 2013 tarihinde ATAUM ve Friedrich Naumann Vakfı’nın işbirliği ile “The Arab Spring and European Responses” konulu uluslararası konferans  gerçekleştirilmiştir.
 4. 13 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice RIPERT tarafından “European Diplomacy In Action: A Post-Lisbon Assessment” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 5. 14 Mayıs 2013 tarihinde Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti tarafından “EU Enlargement and Turkey’s Negotiations Process” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 6. 31 Mayıs 2013 tarihinde akademisyenlerin ve üst düzey bürokratların katılımıyla “Avrupa Birliği’nde Esnek Entegrasyon Modelleri” başlıklı beyin fırtınası düzenlenmiştir.
 7. 25 Eylül 2013 tarihinde ATAUM’da Erasmus Programı kapsamında Polonya Lower Silesia Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Jerzy Deren tarafından “Security Studies: Grand Strategy for Information Age National and International Security” konulu seminer düzenlenmiştir.
 8. 15 Kasım 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi ATAUM ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi ile Konrad Adenauer Stiftung işbirliğinde “Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Süreci Bağlamında Düzensiz Göçle Mücadele” başlıklı uluslararası konferans düzenlenmiştir.