No: 40

Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Bütünleşmesi ve Türkiye’de Doğa Koruma Açısından Önemi

Feza Sencer Çörtoğlu, 2016

Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Bütünleşmesi ve Türkiye’de Doğa Koruma Açısından Önemi

 

No: 39

Avrupa Birliği’nde Derinleşme ve Genişleme Bağlamında esnek bütünleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi

Özden Cesur, 2014

Avrupa Birliği’nde Derinleşme ve Genişleme Bağlamında esnek bütünleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi

 

No: 38

İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması

Tanju Bilgiç, 2014

İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması

 

No: 37

Involvement of Non-EU European NATO Members in common Secrity and defense policy: the Turkish Case

Şeyda Hanbay, 2013

 

No: 36

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye

Suat DURSUN, 2011

 

No: 35

The Impact of Europeanisation on Policy-Making in Turkey: Controversies, Uncertainties and Misfits in Broadcasting Policy (1999-2009)

Burcu SÜMER, 2010

 

No: 34

Avrupalılaşma Bağlamında Türkiye’de Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik

F. Sencer ÇÖRTOĞLU, 2009

 

No: 33

Yaşlanma Sorunu Çerçevesinde Avrupa Birliği’nde Kamu Harcamalarının Sürdürülebilmesi

Burcu Gökçe YILMAZ-AKIN, 2009

 

No: 32

Kıbrıs Sorunu: Hukuksal İnceleme

Kudret ÖZERSAY, 2009

 

No: 31

Roma Antlaşmasında Ön Karar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar

Füsun ARSAVA, 2009

 

No: 30

Trans-Avrupa Güvenlik Sorunları (30 Kasım-1 Aralık 2007)

Çağrı ERHAN (Editör), 2008

 

No: 29

Public Support For European

Özgehan ŞENYUVA, 2008

 

No: 28

Kalkınma İşbirliğinde Siyasi Koşulluluk

Simay GÜVEN, 2008

 

No: 27

AB Uyum Sürecinde Sanayi İçin Çevre Stratejileri

Zeynep YÖNTEM, 2007

 

No: 26

Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika(1 Nisan-30 Haziran 2006)

Erdem DENK (Editör), 2006

 

No: 25

Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu

Recep AKDUR, 2006

 

No: 24

Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi

Hacer SOYAKAN ADAOĞLU, 2006

 

No: 23

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu”

Recep AKDUR, 2003

 

No: 22

Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi

Seyit A. ŞAHİN, 2004

 

No: 21

Avrupa Birliği’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye İle Bir Karşılaştırma

Özden CESUR, 2004

 

No: 20

Myth or Reality: Human Rights Protection in Common Foreign and Security Policy of the European Union

Tanju BİLGİÇ, 2003

 

No: 19

Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye

Seçkin GÜLTAN, 2003

 

No: 18

Nice Anlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nin Geleceği

A. Füsun ARSAVA, 2003

 

No: 17

Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu

Recep AKDUR, 2003

 

No: 16

Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları

Nuray TANRITANIR, 2002

 

No: 15

Avrupa’da Sınırlar

M. Nail ALKAN, 2002

 

No: 14

AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar

Sanem BAYKAL, 2002

 

No: 13

Gümrük Birliği ve Türk Otomotiv Sanayi

Ahmet GÖKDERE ve Nahit TÖRE, 1993

 

No: 12

Avrupa Topluluğu’nda Ortak Tarım ve Dış Ticaret Politikası

Ahmet ŞAHİNÖZ, 1993

 

No: 11

AT Rekabet Hukuku Mevzuatı

İ. Yılmaz ARSLAN, 1993

 

No: 10

Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğuna Uyumu

Kamil Ufuk BİLGİN,1993

 

No: 9

Avrupa Topluluğu Hukukunun Durumu ve Perspektifleri Sempozyumu (Stand Und Perspektiven Des Europaichen Gemeinschaftsrects Symposium)

Bilge ÖZTAN ve Fırat ÖZTAN, 1991

 

No: 8

Avrupa Topluluklarının Uluslararası İlişkileri (Hukuksal Çerçeve)

Hüseyin PAZARCI, 1991

 

No: 7

Avrupa Tek Pazarı ve Türk Bankacılık Sektörünün Uyumlaşma Sorunu

Rıza KANDİLLER, 1990

 

No: 6

Avrupa Entegrasyonu: Politik, Ekonomik, Sosyal ve Askeri Boyutları

—–, 1989

 

No: 5

Roma Antlaşması Ön Karar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar

A. Füsun ARSAVA, 1989

 

No: 4

Türkiye ve Avrupa Toplulukları Açısından Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti

Çelik ARUOBA, 1989

 

No: 3

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

Tuğrul ARAT, 1989

 

No: 2

Avrupa Topluluğu ve Türkiye İle İlişkiler

Ahmet GÖKDERE, 1991

 

No: 1

Avrupa Topluluğu Vergi Politikasının Hukuki Çerçevesi

Nami ÇAĞAN, 1988