No: 42

Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağına İlişkin Hükümlerin Etkileri

Burcu Turan, 2019

Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağına İlişkin Hükümlerin Etkileri

 

No: 41

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Harcamalarının Değerlendirilmesi

Eyüp Serdar Erdoğan, 2018

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Harcamalarının Değerlendirilmesi

 

No: 40

Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Bütünleşmesi ve Türkiye’de Doğa Koruma Açısından Önemi

Feza Sencer Çörtoğlu, 2016

Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Bütünleşmesi ve Türkiye’de Doğa Koruma Açısından Önemi

 

No: 39

Avrupa Birliği’nde Derinleşme ve Genişleme Bağlamında esnek bütünleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi

Özden Cesur, 2014

Avrupa Birliği’nde Derinleşme ve Genişleme Bağlamında esnek bütünleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesi

 

No: 38

İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması

Tanju Bilgiç, 2014

İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması

 

No: 37

Involvement of Non-EU European NATO Members in Common Secrity and Defense Policy: The Turkish Case

Şeyda Hanbay, 2013

Involvement of Non-EU European NATO Members in Common Secrity and Defense Policy: The Turkish Case

 

No: 36

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye

Suat DURSUN, 2011

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye

 

No: 35

The Impact of Europeanisation on Policy-Making in Turkey: Controversies, Uncertainties and Misfits in Broadcasting Policy (1999-2009)

Burcu SÜMER, 2010

The Impact of Europeanisation on Policy-Making in Turkey: Controversies, Uncertainties and Misfits in Broadcasting Policy (1999-2009)

 

No: 34

Avrupalılaşma Bağlamında Türkiye’de Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik

F. Sencer ÇÖRTOĞLU, 2009

Avrupalılaşma Bağlamında Türkiye’de Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik

 

No: 33

Yaşlanma Sorunu Çerçevesinde Avrupa Birliği’nde Kamu Harcamalarının Sürdürülebilmesi

Burcu Gökçe YILMAZ-AKIN, 2009

Yaşlanma Sorunu Çerçevesinde Avrupa Birliği’nde Kamu Harcamalarının Sürdürülebilmesi

 

No: 32

Kıbrıs Sorunu: Hukuksal İnceleme

Kudret ÖZERSAY, 2009

Kıbrıs Sorunu: Hukuksal İnceleme

 

No: 31

Roma Antlaşmasında Ön Karar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar

Füsun ARSAVA, 2009

Kitap için tıklayınız.

 

No: 30

Trans-Avrupa Güvenlik Sorunları (30 Kasım-1 Aralık 2007)

Çağrı ERHAN (Editör), 2008

Trans-Avrupa Güvenlik Sorunları (30 Kasım-1 Aralık 2007)

 

No: 29

Public Support For European Integration and Public Support for Turkish Membership

Özgehan ŞENYUVA, 2008

Public Support For European Integration and Public Support for Turkish Membership

 

No: 28

Kalkınma İşbirliğinde Siyasi Koşulluluk

Simay GÜVEN, 2008

Kalkınma İşbirliğinde Siyasi Koşulluluk

 

No: 27

AB Uyum Sürecinde Sanayi İçin Çevre Stratejileri

Zeynep YÖNTEM, 2007

AB Uyum Sürecinde Sanayi İçin Çevre Stratejileri

 

No: 26

Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika(1 Nisan-30 Haziran 2006)

Erdem DENK (Editör), 2006

Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika(1 Nisan-30 Haziran 2006)

 

No: 25

Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu

Recep AKDUR, 2006

Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu

 

No: 24

Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi

Hacer SOYAKAN ADAOĞLU, 2006

Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi

 

No: 23

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumu”

Recep AKDUR, 2003

 

No: 22

Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi

Seyit A. ŞAHİN, 2004

Kitap için tıklayınız.

 

No: 21

Avrupa Birliği’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye İle Bir Karşılaştırma

Özden CESUR, 2004

Kitap için tıklayınız.

 

No: 20

Myth or Reality: Human Rights Protection in Common Foreign and Security Policy of the European Union

Tanju BİLGİÇ, 2003

Kitap için tıklayınız.

 

No: 19

Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye

Seçkin GÜLTAN, 2003

 

No: 18

Nice Anlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nin Geleceği

A. Füsun ARSAVA, 2003

Kitap için tıklayınız.

 

No: 17

Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu

Recep AKDUR, 2003

 

No: 16

Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları

Nuray TANRITANIR, 2002

Kitap için tıklayınız.

 

No: 15

Avrupa’da Sınırlar

M. Nail ALKAN, 2002

 

No: 14

AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar

Sanem BAYKAL, 2002

 

No: 13

Gümrük Birliği ve Türk Otomotiv Sanayi

Ahmet GÖKDERE ve Nahit TÖRE, 1993

 

No: 12

Avrupa Topluluğu’nda Ortak Tarım ve Dış Ticaret Politikası

Ahmet ŞAHİNÖZ, 1993

 

No: 11

AT Rekabet Hukuku Mevzuatı

İ. Yılmaz ARSLAN, 1993

 

No: 10

Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğuna Uyumu

Kamil Ufuk BİLGİN,1993

 

No: 9

Avrupa Topluluğu Hukukunun Durumu ve Perspektifleri Sempozyumu (Stand Und Perspektiven Des Europaichen Gemeinschaftsrects Symposium)

Bilge ÖZTAN ve Fırat ÖZTAN, 1991

 

No: 8

Avrupa Topluluklarının Uluslararası İlişkileri (Hukuksal Çerçeve)

Hüseyin PAZARCI, 1991

 

No: 7

Avrupa Tek Pazarı ve Türk Bankacılık Sektörünün Uyumlaşma Sorunu

Rıza KANDİLLER, 1990

 

No: 6

Avrupa Entegrasyonu: Politik, Ekonomik, Sosyal ve Askeri Boyutları

—–, 1989

 

No: 5

Roma Antlaşması Ön Karar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar

A. Füsun ARSAVA, 1989

 

No: 4

Türkiye ve Avrupa Toplulukları Açısından Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti

Çelik ARUOBA, 1989

 

No: 3

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

Tuğrul ARAT, 1989

 

No: 2

Avrupa Topluluğu ve Türkiye İle İlişkiler

Ahmet GÖKDERE, 1991

 

No: 1

Avrupa Topluluğu Vergi Politikasının Hukuki Çerçevesi

Nami ÇAĞAN, 1988