Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yılda iki kez yayınlanan ve ulusal ile uluslararası indekslerde taranan hakemli, bilimsel bir dergidir.

 

Editörler

Prof.Dr. Sanem BAYKAL

Doç. Dr. Erdem DENK

 

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. İlke GÖÇMEN

Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Feza Sencer ÇÖRTOĞLU

 

ISSN: 1303-2518

 

Yazışma adresi

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Cebeci Kampüsü, 06590, Ankara/TÜRKİYE

 

Tel: 0 (312) 362 07 80 – 362 07 62/2619-2620

Fax: 0(312) 320 50 61

E-Mail: aacd@ankara.edu.tr

Url: http://www.ataum.ankara.edu.tr

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Sanem BAYKAL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Meltem MÜFTÜLER BAC (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür TONUS (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Christophe HILLION (Universiteit Leiden)

Doç. Dr. Florian TRAUNER (Vrije Universiteit Brussel)

Doç. Dr. Jorrit RIJPMA (Universiteit Leiden)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Belgin AKÇAY (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB-ETÜ Üniversitesi)

Prof. Dr. Harun ARIKAN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Füsun ARSAVA (Atılım Üniversitesi)

Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Berrin ATAMAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yeşim ATAMER (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Kadir Has Üniversitesi)

Doç. Dr. Senem AYDIN DÜZGiT (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Canan BALKIR

Prof. Dr. Ali BOZER

Prof. Dr. Aykut ÇELEBİ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

Prof. Dr. Atila ERALP

Prof. Dr. Çağrı ERHAN (Altınbaş Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR

Doç. Dr. Konstantinos IFANTIS (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU

Prof. Dr. Funda KESKİN ATA (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat KEYMAN (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal KİRİŞÇİ

Doç. Dr. Çiğdem NAS (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Çınar ÖZEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Emanuela PISTOIA (Universita’ Degli Studi Roma Tre)

Prof. Dr. Kamuran REÇBER (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgehan ŞENYUVA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Burak TANGÖR (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)

Prof. Dr. Sübidey TOGAN

Prof. Dr. Nahit TÖRE

Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet UĞUR

Prof. Dr. Bahri YILMAZ (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil YILMAZ (Koç Üniversitesi)

 

Genel Yayın İlkeleri

Genel Yayin Ilkeleri

 

Dipnot Yazım İlkeleri

Dipnot Yazim Ilkeleri

 

General Publication Principles

General Publication Principles

 

Footnote Writing Principles

Footnote Writing Principles

 

Yazar Formu

Yazar Formu

 

Author Form

Author Form