Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yılda iki kez yayınlanan ve ulusal ile uluslararası indekslerde taranan iki hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler, yazarlarına aittir.

İndeksler: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi; ULAKBİM, World Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA) ve PAIS International tarafından da taranmaktadır.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr.Feza Sencer ÇÖRTOĞLU
Editörler: Prof.Dr. Sanem BAYKAL, Doç. Dr. Erdem DENK
Editör Yardımcısı: Uzm.Deniz SENEMOĞLU
ISSN: 1303-2518
Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Cebeci Kampüsü,06590, Ankara/TÜRKİYE
Tel: 0(312)362 07 80 – 3620762 (Dahili: 2638)
Fax: 0(312)320 50 61
E-Mail: Sencer.Cortoglu@ankara.edu.tr
Url: http://www.ataum.ankara.edu.tr

Genel Yayın İlkeleri

AACD Genel Yayin Ilkeleri

Dipnot Yazım İlkeleri

AACD Dipnot Yazim Ilkeleri

General Publication Principles

ARES General Publication Principles

Footnote Writing Principles

ARES Footnote Writing Principles