1. Dünya Tarihi İçinde Avrupa / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

2. Avrupa Bütünleşmesine İlk Adımlar / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

3. AKÇT’den Lizbon’a AB / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

4. AB Kurumları Nasıl Çalışır: AB’nin ABC’si / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

5. AB Hukuku Nedir, Nasıl İşler? / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

6. AB’nin Değerleri ve İlkeleri / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

7. AB’nin Temel Politika Alanları / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

8. AB’ye Nasıl Üye Olunur / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

9. AB’nin Komşuluk Politikası / Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

10. Dünya Siyasetinde ve Ekonomisinde AB / Prof. Dr. Çınar Özen, AÜ SBF Öğretim Üyesi