1. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlişkiler / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

2. Ortaklık ve Tam Üyelik Başvuruları / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

3. Gümrük Birliği Nedir? / Prof. Dr. Çınar Özen, AÜ SBF Öğretim Üyesi

4. Katılım Müzakereleri / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

5. Katılım Sürecinin Günlük Hayata Etkisi / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

6. Mali İşbirliği / Dr. Ceran Arslan, AÜ ATAUM Uzmanı

7. AB Programlarında Türkiye / Dr. Ceran Arslan, AÜ ATAUM Uzmanı

8. Türkiye-AB İşbirliği Alanları / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü

9. Türkiye ve Avrupa Kamuoylarının Bakışı / Doç. Dr. Erdem Denk, AÜ ATAUM Müdür Yardımcısı

10. Müzakerelerin ve İlişkilerin Geleceği / Prof. Dr. Sanem Baykal, AÜ ATAUM Müdürü