30. Yıl Armağanı

HUKUKİ, SİYASİ VE İKTİSADİ YÖNLERİYLE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
ATAUM 30. YIL ARMAĞANI

 

Ankara, 2018

 

Derleyenler: Sanem BAYKAL, Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE, Belgin AKÇAY, Çağrı ERHAN

 

Armağanın tam metni için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATAUM 30. Yil Armagani

 

Sunuş – Sanem BAYKAL ve İlke GÖÇMEN, Çağrı ERHAN, Nail ALKAN

Sunus – Baykal ve Gocmen, Erhan, Alkan – 30. Yil Armagani

 

HUKUKİ BOYUT – Sanem BAYKAL (Derleyen)

AB’den Çıkma – Brexit’in Nedenleri ve Hukuki Çerçeve – A. Füsun ARSAVA

Arsava – 30. Yil Armagani

 

Avrupa’nın Günümüzdeki Temel Değerlerinin Düşünsel Köklerine ve Avrupa Bütünleşmesi Hareketindeki Yerine İlişkin Gözleme Dayalı Bir Deneme – Tuğrul ARAT ve Sanem BAYKAL

Arat ve Baykal – 30. Yil Armagani

 

Egemenliğin Yeniden Ölçeklendirilmesi Girişimi Olarak AB – Erdem DENK

Denk – 30. Yil Armagani

 

Hukuki Boyutuyla Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikası – İlke GÖÇMEN

Gocmen – 30. Yil Armagani

 

Avrupa Birliği Hukukunun Uluslarüstü (Supranasyonal) Niteliği – Haluk GÜNUĞUR

Gunugur – 30. Yil Armagani

 

SİYASİ BOYUT – Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE (Derleyen)

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinde Kuramsal Tartışmalar – Senem AYDIN-DÜZGİT

Aydin Duzgit – 30. Yil Armagani

 

AB’nin Güvenlik ve Savunma Politikalarında Güncel Tartışmalar – Münevver CEBECİ

Cebeci – 30. Yil Armagani

 

AB’nin Dönüştürücü Gücü ve Batı Balkanlar’da Demokratikleşme Süreci: Başarılanlar ve Başarılamayanlar – Birgül DEMİRTAŞ

Demirtas – 30. Yil Armagani

 

Avrupa Bütünleşmesinin Dış Politika Arayışları: Dünü, Bugünü ve Geleceği – Atila ERALP

Eralp – 30. Yil Armagani

 

İKTİSADİ BOYUT – Belgin AKÇAY (Derleyen)

Brexit’in Olası Ekonomik Etkileri – Belgin AKÇAY ve Gökçe ŞİMŞEK

Akcay ve Simsek – 30. Yil Armagani

 

Ortak Tarım Politikası: Dün – Bugün – Yarın – A. Halis AKDER

Akder – 30. Yil Armagani

 

Mare Nostrum’dan Avrupa Akdeniz Ortaklığına: Olmayacak Duaya Amin Demek! – Canan BALKIR

Balkir – 30. Yil Armagani

 

Avrupa Birliğinin Geleceği Hakkında – Sübidey TOGAN

Togan – 30. Yil Armagani

 

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ – Çağrı ERHAN (Derleyen)

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Gelecek Senaryoları ve Kamuoyu Algıları – Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE ve Özgehan ŞENYUVA

Akgul Acikmese ve Senyuva – 30. Yil Armagani

 

Türkiye’de Kamuoyunun AB’ye Bakışının Genel Seyri (1987-2017) – Erhan AKDEMİR

Akdemir – 30. Yil Armagani

 

Küresel Finansal Kriz, Mülteci Krizi ve İslamofobizm Bağlamında Türkiye – AB İlişkileri – Bianca KAISER ve Ayhan KAYA

Kaiser ve Kaya – 30. Yil Armagani