25. Yıl Armağanı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı

Armağan için aşağıdaki linke tıklayınız.

SBE AB ABD 25 Yil Armagani

 

Sunuş – Sanem BAYKAL

Sunus Sanem Baykal

 

Önsöz – Tuğrul ARAT

Onsoz Tugrul Arat

 

Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nde “Yasama Dışı Tasarruflar” – Merve AĞZITEMİZ

Merve Agzitemiz

 

AB İpotekli Piyasalarında Kurumların Rolü – Belgin AKÇAY ve Begüm ŞEREN GÜLER

Belgin Akcay ve Begum Seren Guler

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Ekonomik ve Parasal Birliğin Geleceği – Kenan ALPDÜNDAR

Kenan Alpdundar

 

2014-2020 Mali Planı Çerçevesinde Avrupa Birliği Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası İlişkisi – Ceran ARSLAN OLCAY

Ceran Arslan Olcay

 

Lizbon Antlaşması Çerçevesinde Rekabet Hukuku: “Rekabetçi Sosyal Pazar Ekonomisi” Kuramı ile Uyumlu Ekonomik Yaklaşım Önerileri – Zeynep AYATA

Zeynep Ayata

 

AB Antlaşması 50. Maddenin İşletilmesine Giden Süreç: Brexit Referandumu Öncesi Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği İlişkilerinin Yeniden Düzenlenmesi Girişimleri ve Sonuçları – Sanem BAYKAL

Sanem Baykal

 

Avrupa Birliğinde Verilerin Korunması ve “Tamamen Kişisel Veya Ev/Hane Halkı Faaliyetleri” İstisnası – A. Aslı BİLGİN

Asli Bilgin

 

Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları – Seven ERDOĞAN ve Hatice YAZGAN

Seven Erdogan ve Hatice Yazgan

 

Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Temel Serbestîlerin Tahdidinin Meşru Sebebinin Sınırı Olarak Orantılılık İlkesi – İlke GÖÇMEN

Ilke Gocmen

 

Göç Alanında AB’nin Dış Politikasının Normatif Güç AB Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi – Arda OZANSOY

Arda Ozansoy

 

NATO and EU: Competitors or Co-Operators? – Buket ÖKTEN

Buket Okten

 

Why is a Specialised Court Necessary for the EU Trademarks? Suggestion for a new Court in the EU Judicial System – Özge ÖZSOY

Ozge Ozsoy

 

Lizbon Sonrası Kurucu Antlaşmaların Değiştirilme Usulleri – Emriye Özlem ŞEKER

Emriye Ozlem Seker

 

Birlik Vatandaşlığı ile Üçünçü Ülke Vatandaşlığı Arasında Yeni Bir Hak Kategorisi: Uzun Dönem İkamet Statüsü    – Ceyda ÜMİT

Ceyda Umit

 

AB Dış Göç Politikasındaki Kayıp Parça: Göçmen-Odaklı Yaklaşım – Fatma YILMAZ ELMAS    

Fatma Yilmaz Elmas