Jean Monnet Chair “Legal Issues in Turkey – European Union Relations (609661-EPP-1-2019-1-TR-EPP JMO-CHAIR)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), 7 Mayıs 2020 tarihinde I. Avrupa Birliği Hukuku ve Hukuki Boyutuyla Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Konferansı düzenleyecektir.

Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapanlar ile genç akademisyenler, bu Konferansta tebliğ sunmaya özellikle davet edilmektedir.

Konferans, Avrupa Birliği Hukuku alanının önde gelen akademisyenlerinin yer alacağı bir Genel Oturum ve onu takiben yapılacak Özel Oturumlar şeklinde olacaktır. Oturumlar Türkçe gerçekleştirilecektir. Konferans; ATAUM’da / Ankara’da gerçekleştirilecek, herkese açık olacak ve katılım ücreti olmayacaktır. Ulaşım ve konaklama ise katılımcıya ait olacaktır.

Tebliğ sunmak isteyenler, ad/soyad, telefon, e-mail ve kurum bilgileri ile birlikte tebliğ başlığını ve kural olarak 250-350 kelime arasındaki tebliğ özetini, irtibat kişisinin e-mail adresine gönderecektir.

Başvurular Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecek, başvuru sonuçları ve kesinleşen program ilgililere e-mail yoluyla bildirilecektir. Başarılı bulunan tebliğ özetleri elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanacaktır. Başarılı bulunan tebliğler Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’ne gönderilmek üzere teşvik edilecektir.

 

Tebliğ Konuları

Tebliğler, güncel gelişmeler odaklı olmak kaydıyla, Avrupa Birliği Hukuku veya Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Boyutu ile ilgili olabilir.

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Sanem BAYKAL (TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Kamuran REÇBER (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa T. KARAYİĞİT (Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü)

Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. İlke GÖÇMEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Jean Monnet Chair)

Araş. Gör. Özlem ŞEKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Araş. Gör. Merve AĞZITEMİZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

Önemli Tarihler

Tebliğ başvurusu son tarihi: 21 Şubat 2020

Kabul bildirimi: 11 Mart 2020

Konferans tarihi: 7 Mayıs 2020

İrtibat:

Araş. Gör. Merve AĞZITEMİZ – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – AB Hukuku ABD

Adres: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cemal Gürsel Caddesi, No: 58, 06590, Çankaya / ANKARA

Tel: 0 (312) 595 50 00 – 2262

E-mail: agzitemiz@ankara.edu.tr

 

Afiş için tıklayınız: AB Hukuku ve Hukuki Boyutuyla TR – AB Iliskileri Konferansi Afis