Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), 10 Mayıs 2018’de II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı düzenleyecektir. Özellikle Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapanlar ile genç akademisyenler, bu Konferansta tebliğ sunmaya davet edilmektedir. Oturumlar, Türkçe gerçekleştirilecek olup katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama ise katılımcıya aittir.

Tebliğ sunmak isteyenler, ad/soyad, telefon, e-mail ve kurum bilgileri ile birlikte tebliğ başlığını ve 250-350 kelime arasındaki tebliğ özetini, irtibat kişisinin e-mail adresine gönderecektir. Tebliğ sunumları, Bilim Kurulu tarafından bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edilecektir. Başvuru sonuçları ve kesinleşen program, ilgililere e-mail yoluyla bildirilecektir. Ayrıca tebliğ özetleri, elektronik olarak bildiri kitapçığı şeklinde yayımlanacaktır.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Sanem BAYKAL (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Kamuran REÇBER (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

Potansiyel Tebliğ Konuları

Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı yönünden tebliğler, “güncel gelişmeler” odaklı olmak kaydıyla, örnek olarak, aşağıdaki konular ile ilgili olabilir:

I- Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku

II- Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Hukuku

III- Avrupa Birliği ve İnsan Hakları

IV- Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku

V- Avrupa Birliği Rekabet Hukuku

VI- Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı

VII- Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Boyutu

VIII- Brexit’in Hukuki Boyutu

 

Önemli Tarihler

Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı ile ilgili önemli tarihler, aşağıdadır:

Tebliğ başvurusu son tarihi: 19 Şubat 2018

Kabul bildirimi: 05 Mart 2018

Konferans tarihi: 10 Mayıs 2018

 

İrtibat:

Arş. Gör. Merve AĞZITEMİZ / Arş. Gör. Özlem ŞEKER – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – AB Hukuku ABD

Adres: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cemal Gürsel Caddesi, No: 58, 06590, Cebeci / Çankaya / ANKARA

Tel: 0 (312) 595 50 00 – 2262 / 2109

E-mail: agzitemiz@ankara.edu.tr / eoseker@ankara.edu.tr